การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

"เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" 20 - 30 มิถุนายน 2560